خانه » نوشته ها » انشا در مورد عید نوروز به زبان انگلیسی با ترجمه / 2 انشا

انشا در مورد عید نوروز به زبان انگلیسی با ترجمه / 2 انشا

انشا عید نوروز به انگلیسی / مقاله و انشا درباره ی عید نوروز به انگلیسی

 

Nowruz is one of the oldest and most beautiful traditions of our Iranians, starting from the first of Farvardin every year, and continues until the 13th day. The origin and time of the emergence of Nowruz is not well known. In some ancient texts of Iran, including Shahnameh and the history of Tabari, Jamshid, and in some other texts, Kiumars has been introduced as the founder of Nowruz. The birth of Nowruz in Shahnameh has been narrated so that Jamshid, passing from Azerbaijan, ordered to place a bed there for him, and sat himself with a golden crown on the throne. As the sun rose to his golden crown, the world became luminous, and people rejoiced and called that day New Day. During the Parthians and Sassanids, Norouz was also celebrated. During this period, several celebrations were held during one year, most notably Norouz and Mehregan. The celebration of Nowruz during the Sassanid era lasted for several days and was divided into two periods of small Nowruz and the Great Nowruz. In Islam, and especially the Shi’ism, Nowruz has been looked upon as a blessed day and emphasized on its cradle. From Shi’a point of view, Nowruz is the day of the advent of the Imam of Time. The most beautiful traditions of Nowruz are the Sin Week table and the sitting of family members around it at the moment of delivery of the year, and afterwards, the visitation is Nowruz. On the eve of the thirteenth day of the feast, all the people leave the house and throw a nonsense of this day to resume life like before Eid.

عید نوروز یکی از قدیمی ترین و زیباترین سنتهای ما ایرانیان است که از اول فروردین هر سال آغاز و تا روز سیزدهم آن ادامه دارد. منشأ و زمان پیدایش نوروز، به درستی معلوم نیست.در برخی از متن‌های کهن ایران ازجمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری، جمشید و در برخی دیگر از متن‌ها، کیومرث به‌عنوان پایه‌گذار نوروز معرفی شده‌است. پدید آوری نوروز در شاهنامه، بدین گونه روایت شده‌است که جمشید در حال گذشتن از آذربایجان، دستور داد تا در آنجا برای او تختی بگذارند و خودش با تاجی زرین بر روی تخت نشست. با رسیدن نور خورشید به تاج زرین او، جهان نورانی شد و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند.در زمان اشکانیان و ساسانیان نیز نوروز گرامی داشته می‌شد. در این دوران، جشن‌های متعددی در طول یک سال برگزار می‌شد که مهمترین آنها نوروز و مهرگان بود. برگزاری جشن نوروز در دوران ساسانیان چند روز طول می‌کشید و به دو دوره نوروز کوچک و نوروز بزرگ تقسیم می‌شد.در اسلام و به ویژهٔ آیین تشیع به نوروز به عنوان روزی خجسته نگاه شده‌است و بر گرامی داشتن آن تأکید شده‌است. از دیدگاه شیعه، نوروز روز ظهور امام زمان است. زیباترین سنتهای نوروز انداختن سفره هفته سین و نشستن اعضای خانواده دور آن در لحظه تحویل سال و بعد از آن دیدو بازدیدهای نوروزی می باشد. روز سیزدم عید همه مردم از خانه خارج می شوند و نحسی این روز را بیرون می ریزند تا دوباره زندگی مثل قبل از عید از سر گرفته شود.

****************

**************

As you know, we are right now in the middle of the 13-day celebration known as nowruz– the celebration began the moment the earth crossed the vernal equinox, and continues through Wednesday April 1st– we’ll bring you more information about the significance of this day early next week, but for now, here are a few things you should be doing this week to celebrate:

deed o bāz deed– this literally means ‘to see and see again’. During the 13 days of the beginning of spring, the tradition is to go visit all of your friends and family, and they in turn have to come to your house to see you. Everyone is ready to be a gracious host this week, supplying guests with plenty of sweets to ring in the new year, and also tea and fruit of course (what Iranian household doesn’t have a giant bowl of fruit ready at all times?). It’s customary to visit elders of the family first, and then make your way through the list of all close family, friends, and even acquaintances.

wearing new clothes– generally Iranians will be prepared this week to wear at least one set of new clothing, all the way to the underwear. Because spring is a time for freshness and newness, this is symbolic of letting go of the old and displaying the new.

haft seen– during this week, Iranians have a special table set up in the house called the haft seen table- filled with symbolic items that represent spring, and seven items that begin with the Persian letter ‘seen’. These include items that represent prosperity, freshness, rebirth, love, and life, and that represent the new start provided by the new season. One of the most important elements of the nowruz haft seen table is wheatgrass, which is sprouted from grains a few days before the new year, and is thrown into water on the 13th day of nowruz (more on that next week!).

So we hope you have an opportunity this weekend to visit some new friends and make some fresh starts in your life!

 

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

هفده + هشت =

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز